Hoàng Duy

Hoàng Duy

Đàn bà nóng tính…

Hình như ngày càng có nhiều người nóng nảy hơn bao giờ hết. Ra đường kẹt xe, đi đứng như “côn đồ” tranh giành từng xăng ti mét, thần kinh nào chịu nổi. Người phụ nữ ở trong...

Xem thêm

Con không có cha…

Ngày nay, nhiều phụ nữ do hoàn cảnh gãy đổ hoặc góa chồng đã nuôi con một mình thành công. Trong thời gian chiến tranh, nhiều đứa con đã chỉ trưởng thành nhờ mẹ. Vì thế, nói về...

Xem thêm