Sắm máy giặt Sharp, nhận ngay ưu đãi bất ngờ

100

Khi mua máy giặt Sharp trong khoảng thời gian từ ngày 15-7 đến 31-8 trên phạm vi toàn quốc theo các mã sản phẩm được giới thiệu dưới đây, các khách hàng sẽ nhận được phí hỗ trợ tiền nước lên đến 300.000 đồng

Sắm máy giặt Sharp, nhận ngay ưu đãi bất ngờ

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại có tại website: www.sharp.vn.

STT Mã áp dụng Chi phí hỗ trợ tiền nước
1 ES-U102HV-S 300.000 đồng
2 ES-U95HV-S 300.000 đồng
3 ES-V82PV-H 200.000 đồng
4 ES-U82GV-H/G 200.000 đồng
5 ES-U80GV-H/G 200.000 đồng